Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1407-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: жалба от Петрана Николова Котупанова, упълномощен представител на коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ”, срещу решение № 107 от 27.10.2011 г. на ОИК – Божурище

Постъпила е жалба с вх. № 2439 от 28.10.2011 г. от Петрана Николова Котупанова, упълномощен представител на коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ", срещу решение № 107 от 27.10.2011 г. с отказ за регистрация на посочените с искане с вх. № 25 от 27.10.2011 г. 28 лица като застъпници на Аспарух Асенов Аспарухов, кандидат за кмет на община Божурище, издигнат от коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ" с балотаж на 30 октомври 2011 г. В жалбата се твърди, че становището за отказ за регистрация на застъпници е немотивирано, тъй като посочените за основание чл. 101, ал. 3 във връзка с чл. 20, ал. 7 от ИК не съдържат забранителна разпоредба относно ограничение на броя на застъпниците. Член 20, ал. 7 от ИК касае присъствието и участието на регистриран застъпник в заседанията на ОИК и СИК. Член 101 от Изборния кодекс също съдържа ограничения на броя на застъпниците, но само в изборния ден.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно упълномощено лице и в този смисъл е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Видно от мотивите на представеното решение № 107 на ОИК - Божурище, е че комисията е отказала регистрация на исканите 28 застъпници на Аспарух Аспарухов, кандидат за кмет на община Божурище, поради факта, че община Божурище има общо 13 секции и кандидата на местната коалиция може да поиска регистрация на не повече от 26 лица като застъпници - по двама за всяка секция. Общинската избирателна комисия неправилно е тълкувала разпоредбата на чл. 101, ал. 3 и чл. 20, ал. 7 от ИК, в които се съдържа ограничение на броя на застъпниците на кандидати до двама в секция, но това ограничение касае само изборния ден. Изборният кодекс не съдържа изрична забрана кандидатите да посочват за регистрация и по-голям брой застъпници от двама на секция. Ето защо отказът за регистрация на посочените в искане № 25 от 27.10.2011 г. 28 лица, като застъпници на Аспарух Асенов Аспарухов, кандидат за кмет на община Божурище, издигнат от коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ" с балотаж на 30 октомври 2011 г. е незаконосъобразно. На ОИК - Божурище следва да бъде указано да извърши исканата регистрация, в случай че предложените лица отговарят на законовите изисквания.

Предвид изложеното и на основание чл.  33, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ № 107 от 27.10.2011 г. на ОИК - Божурище.

УКАЗВА на ОИК - Божурище да извърши регистрация на посочени с вх. № 25 от 27.10.2011 г. 28 лица, като застъпници на Аспарух Асенов Аспарухов, кандидат за кмет на община Божурище, издигнат от коалиция „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ" в случай че предложените лица отговарят на законовите изисквания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 22:43 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол