Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1410-МИ
София, 22.01.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик, за новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.

Постъпило е предложение от временния кмет на община Сърница, област Пазарджик, заведено в ЦИК с вх. № МИ-06-3 от 21.01.2014 г.

Към предложението са представени: протокол от проведени консултации на 17.01.2015 г. в 14,00 ч.; предложение за поименния състав на ОИК - Сърница; предложение за резервни членове на ОИК; документи съгласно чл. 75, ал. 3, т. 3, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите; копия от съобщенията до местните ръководства на партиите и коалициите по чл. 75, ал. 1 от ИК за датата и часа на провеждане на консултациите с приложени обратни разписки за получените съобщения; писмени предложения от упълномощените представители на партиите и коалициите, участвали в консултациите, за състава на ОИК с приложени към тях оригинални декларации по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на предложените лица.

В консултациите са взели участие: Саид Ахмед Фере - представител на „ГЕРБ" (пълномощно № КО-Г-002 от 16.01.2015 г.); Георги Василев Янчев - представител на коалиция „БСП лява България" (пълномощно № 001 от 16.01.2015 г.); Аки Ахмед Байрактаров - представител на „ДПС" (пълномощно № 1 от 15.01.2015 г. и № 13 от 05.01.2015 г.); Фатме Ахмедова Ардалиева - представител на коалиция „Реформаторски блок" (пълномощно № 1 от 16.01.2015 г.) и Кемал Зекиров Трампов - представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" съгласно пълномощно.

Партия „Атака", коалиция „България без цензура" и коалиция „АБВ - Алтернатива за българско възраждане" не са изпратили представители, въпреки че са били надлежно уведомени.

На консултациите при временно изпълняващия длъжността кмет на община Сърница е постигнато съгласие за квотното разпределение и състава на ОИК - Сърница. Протоколът е подписан от всички участници в консултациите без възражения.

Налице е постигнато съгласие чл. 75, ал. 10 от ИК между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сърница, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аки Кадри Пехлеван
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Кемал Реджепов Пашов
СЕКРЕТАР: Аки Ахмед Байрактар
ЧЛЕНОВЕ: Айше Мустафова Халачева
Фатме Ибрахим Яшар
Асибе Реджепова Мусова
Исмаил Мехмедов Талипов
Халил Салих Туджар
Фейзи Мустафов Хаджиев
Кемал Зекиров Трампов
Геновева Русева Дъбова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 23 януари 2015 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.01.2015 в 16:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол