Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1412-ПВР/МИ
София, 22.01.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-3 от 13.01.2015 г. от Десислава Жекова Танева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Сливен, област Сливен. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 1394-ПВР/МИ от 6 януари 2014 г. на ЦИК Мария Щерева Белова - член на ОИК, да бъде назначена Мартина Веселинова Атанасова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Мартина Веселинова Атанасова; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта; пълномощно в полза на Десислава Жекова Танева. На 19 януари под горния входящ номер в ЦИК е постъпило и допълнително пълномощно относно представителната власт на Десислава Танева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Мартина Веселинова Атанасова, ЕГН ..., за член на ОИК - Сливен, област Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.01.2015 в 16:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол