Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1413-ПВР/МИ
София, 28.10.2011

ОТНОСНО: съставяне на акт за извършено нарушение на Изборния кодекс от Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов, депутати от 41-то Народно събрание на Република България в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ”

Въз основа на публикации в печатани издания и предаванията на телевизии - новинарската емисия на Нова телевизия в 19,30 ч. на 25.10.2011 г. и др., ЦИК изпрати писмо с изх. № 561 от 25.10.2011 г. до Общинска избирателна комисия - Столична община, със запитване налице ли е било нерегламентирано присъствие от страна на народни представители от ПП „ГЕРБ" в зала „Универсиада" на 23 срещу 24 октомври през нощта след приключване на изборния ден и при предаване и приемане на изборни книжа и материали. С вх. № 2313 от 26.10.2011 г. в ЦИК е постъпило писмо-отговор, подписано от председателя на ОИК - Столична община, в което се отговаря, че на 24.10.2011 г. е допуснато присъствие на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ". Към отговора са приложени пълномощни № 005 от 25.07.2011 г. и № 006 от 25.07.2011 г. от представляващия ПП „ГЕРБ" Бойко Борисов, с които същият е упълномощил Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов да представляват партията на територията на Столична община пред кмета на Столична община, районните кметове, кметове на кметства и съответните администрации, областния управител, държавни учреждения, национални и регионални медии, като подписват, подават и получават документи, свързани с участието на ПП „ГЕРБ" в предстоящите избори на 23 октомври 2011 г. за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, както и в изборите за президент и вицепрезидент през целия период на предизборната кампания, включително избирателните секции при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването да получават извлечения от протоколите на СИК, да представляват ПП „ГЕРБ" в изборния ден пред СИК и ОИК на територията на област София, включително да подават жалби, сигнали и др., да оспорват изборните резултати, както и да преупълномощават трети лица с тези права.

Направено е предложение въз основа на изложеното ЦИК да приеме, че на 24.10.2011 г. Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ" са присъствали в помещението на зала „Универсиада" при предаване на протоколите на СИК от Столична община на ОИК - Столична община. От излъчените материали по Нова телевизия се установява, че същите лица са си позволили да пренасят чували с изборни книжа, което е изключително правомощие само на членовете на СИК.

Според изричната разпоредба на чл. 20, ал. 7 от ИК единствените лица, които могат да присъстват на заседания на ОИК, без да са техни членове, са застъпниците. Посочените по-горе лица не притежават качеството на застъпници. Отделно от това разпоредбите на Изборния кодекс не предвиждат правна възможност трети лица извън членовете на ОИК и преносителите на изборни книжа от СИК да присъстват в процеса на предаване и приемане на протоколите с резултатите от произведените избори. Този процес не представлява заседание на ОИК, а е отделно действие, предвидено и описано в закона. Такава възможност не се предвижда и според Методическите указания на ЦИК.

Описаните по-горе действия на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ" представляват нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал. 7, чл. 210 от Изборния кодекс.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 300, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 1 от ИК бе предложено председателят на Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на административно нарушение.

При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство две трети от присъстващите членове на Централната избирателна комисия.

Поради изложеното и на основание чл. 20, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс поради липса на необходимото мнозинство по чл. 20, ал. 2, изр. 1 от ИК е налице ОТКАЗ за произнасяне по направеното предложение за съставяне на акт за установяване на административно нарушение относно описаните по-горе действия на Станислав Стоянов Иванов и Иван Йорданов Божилов в качеството им на пълномощници на градската организация на ПП „ГЕРБ".

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сиденова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.10.2011 в 23:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол