Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1415-ПВР/МИ
София, 22.01.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-28 от 19.01.2015 г. от Ани Борисова Георгиева, с което заявява желанието си да бъде освободена като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Свищов, се установи, че с Решение № 193-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК Ани Борисова Георгиева е назначена за секретар на ОИК - Свищов. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Ани Борисова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.01.2015 в 16:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол