Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1419-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-797/28.10.2011 г. от Николай Илиев Таков - упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", за промени в ОИК - Мизия, област Враца. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Даниела Симчова Цековска да бъде назначен Теодоси Петков Барбазов. Към предложението са приложени: молба от Даниела Симчова Цековска за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Теодоси Петков Барбазов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Мизия, област Враца, Даниела Симчова Цековска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Мизия, област Враца, Теодоси Петков Барбазов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2011 в 15:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол