Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Дулово, област Силистра, от 04.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-28 от 06.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Дулово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дулово, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламен Димитров Пенков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Евдоким Гергов Спасов

 

СЕКРЕТАР:

Илхан Етем Ахмед

 

ЧЛЕНОВЕ:

Росица Йорданова Ангелова

 

 

Леман Ахмед Ибрям

 

 

Светла Николаева Господинова

 

 

Красимир Кръстев Караславов

 

 

Маргарита Иванова Димитрова

 

 

Сонер Бедри Ахмед

 

 

Нурсема Нихат Ризова

 

 

Донка Гочева Дамянова

 

 

Галин Иванов Господинов

 

 

Гюнай Салим Незир

 

 

Тахир Рашид Мехмед

 

 

Павлин Русев Нейков

 

 

Белчо Маринов Минчев

 

 

Тодор Красимиров Петров

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.08.2011 в 20:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол