Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1420-МИ
София, 27.01.2015

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление Приложение № 41-МИ от изборните книжа от политическа партия „ГЕРБ", подписано от представляващия и председател на партията Бойко Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 26 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 с-в, по ф.д. № 1545/2007 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-5 от 20.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно № КО-Г-004 от 24.01.2015 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Политическа партия „ГЕРБ" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с Решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ГЕРБ" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „ГЕРБ" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2015 в 20:36 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол