Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1421-МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”, срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен

Постъпила е жалба с вх. № 2174 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен; копие от снимков материал; копие от жалба от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" до ЦИК, до министъра на отбраната на Република България и до ОИК - Сливен.
Към преписката е приложено и становище от Аню Ангелов, министър на отбраната на Република България.
С депозираната жалба от 20.10.2011 г. до ОИК - Сливен Веселин Методиев твърди, че БСП издава и разпространява агитационни материали и плакати, в които кандидатът за кмет Кольо Милев е с парадна униформа на генерал от Българската армия, с ясно видими генералски пагони и парадна шапка. Според жалбоподателя това представлява нарушение на Конституцията на Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Изборния кодекс. Моли се за предприемане на действия за незабавно премахване на всички агитационни материали, изобразяващи Кольо Милев с военна униформа и отличителни знаци на офицер, както и да бъде наложена санкция на БСП.
Общинската избирателна комисия в община Сливен, област Сливен е извършила проверка и е констатирала, че действително кандидатът за кмет Кольо Милев е изобразен в агитационните материали с униформа на генерал от Българската армия и парадна шапка. Със свое решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. ОИК - Сливен, е оставила без уважение жалбата на Веселин Методиев Петров в качеството му на Председател на националния изборен щаб на ПП „Демократи за силна България", като е приела, че не е компетентна да разглежда и да се произнася по нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комисията е приела, че възможността определен кандидат да избере какво точно облекло да използва при представянето си в агитационните материали е включена в правото му на свободно изразяване по време на предизборната кампания.
С жалбата срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен се иска от ЦИК да отмени решението и вместо него да постанови друго по същество, с което да се разпореди премахване на агитационните материали и налагане на съответна санкция.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима и основателна. Съгласно Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, изрично е определено, че офицерите от резерва могат да носят униформа на официални празници, при спазване на изискванията на устава, като при носенето на униформените облекла поставят знака за принадлежност към рода войска - знак за принадлежност към „резерва" във формата на буквата „Р". Уставът за войсковата служба на въоръжените сили на Република България е нормативен акт по прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България относно правилата за носенето на униформа от пенсионираните военнослужещи.
Обжалваното решение на ОИК - Сливен следва да бъде отменено и да бъдат изпълнени изискванията на чл. 134 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Сливен, област Сливен, да изпълни разпоредбата на чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Сливен, област Сливен, незабавно да уведоми ЦИК за предприетите действия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол