Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1422-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, назначена с Решение № 289-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-799/29.10.2011 г. от Михаил Петров Михайлов - областен координатор на ПП „Атака", за промени в ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Диана Ценкова Иванова да бъде назначен Станислав Василев Василев. Към предложението са приложени: молба от Диана Ценкова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от предложение; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Станислав Василев Василев; пълномощно на името на Михаил Петров Михайлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 22 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2011 в 15:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол