Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1423-ПВР
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения вх. № 2511 от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, Адриана Луиза Ганчев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, Кристиан Петков Банков, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 290600006, Афганистан, Кабул, Диана Цветанова Китева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 290600006, Афганистан, Кабул, Светослав Христов Костадинов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290700009, Белгия, Гент, Виолета Станчева Русева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290700009, Белгия, Гент, Сериал Неджмин Сали, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Ася Людмилова Иванова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Стелиан Ивалинов Стефанов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Дания, Копенхаген, Петя Спаскова Жоевска, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291200017, Великобритания, Дънди, Николай Бонев Трифонов, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Параскева Иванова Найденова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600031, Испания, Колядо Вилялба, Асен Йорданов Власев, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Светлин Николов Стойков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600041, Испания, Торревиеха, Блага Конова Стоева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Митко Асенов Шишков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Дориан Огнянов Тодоров, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Бойко Николов Ставрев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Анна Валкерова Стойчева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Андон Атанасов Бальов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292000054, Кипър, Полис-Хрисохус, Иван Томов Стаиков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292100055, Китай, Пекин, Таня Симеонова Шишкова-Гермер, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292100055, Китай, Пекин, Яна Василева Попова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Орлин Димитров Чочов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Василка Антонова Милева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Васил Янакиев Янев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Петя Наскова Тодорова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, методи Йорданов Филипов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Симеон Емилов Симеонов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Иванка Владимирова Ненова-Симеонова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 292600060, Люксембург, Люксембург, Лорис Кирилов Траянов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Любомира Иванова Петрова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Иво Димитров Железов, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293100072, Мексико, Мексико, Цветана Колева Бързилова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Велинова Алфредова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Анюта Бойкова Качева-Барбарова, ЕГН .., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Снежина Велинова Алфредова, ЕГН .., досегашен секретар.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Светла Цветкова Ковачева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293500076, Норвегия, Осло, Красимира Гергинова Манолова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Гражина Петкова Щерева-Дирда, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Филип Иванов Братоев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Иван Емилянов Иванов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 293700078, Полша, Варшава, Румен Григоров Георгиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Олга Димитрова Джонс, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Вася Атанасова Стоилов, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Мими Марчева Шишкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Ваня Боянова Петкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100083, САЩ, Вашингтон, Николай Михайлов Вълов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, Павел Иванов Стамболийски, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, Виктор Ганчев Бачкаров, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, Надя Любомирова Едрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, Валентин Марков Петров, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294100093, САЩ, Лас Вегас, Василий Николаевич Колганов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100093, САЩ, Лас Вегас, Мария Данчова Матуска, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Димитрия Спасова Любомирова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, Димитричка Стефанова Атанасова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Илиян Илиев Ращанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Илия Йорданов Ращанов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Ралица Георгиева Иванова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294100096, САЩ, Форт Лодърдейл, Помпано Бийч, Васил Кирилов Велков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Еленка Андреева Арнаудова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Веселин Христов Вълков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Янчо Иванов Янев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294300098, Словакия, Братислава, Лора Емилова Добрудска, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700123, Турция, Измит, Румен Георгиев Дойчев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700123, Турция, Измит, Валентин Ваньов Ангелов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Александра Василева Кръстина, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Василева Попова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретаря на СИК извън страната № 294900145, Унгария, Будапеща, Пламен Венциславов Пейков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294900145, Унгария, Будапеща, Надя Николова Пейкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, Кирил Бойков Киряков, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, Петър Генадиев Георгиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Мина Николаева Христова-Маринова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Валентин Ангелов Велинов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Светлин Васков Желев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Мина Николаева Христова-Маринова, ЕГН .., досегашен председател.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Живко Георгиев Стоянов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295100149, Финландия, Хелзинки, Светлин Васков Желев, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295200152, Франция, Лион, Иво Колев Георгиев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295200152, Франция, Лион, Дарин Атанасов Матеев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295200153, Франция, Тулуза, Добрина Русева Русева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295200153, Франция, Тулуза, Цветомира Стефанова Цонева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 295500157, Швейцария, Цюрих, Маргарита Алексиева Кусева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 295500157, Швейцария, Цюрих, Живка Ботева Агова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 295500158, Швейцария, Женева, Нели Атанасова Ганчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 295500158, Швейцария, Женева, Георги Христов Анчев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия, Мария Павлова Цоцоркова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294100090, САЩ, Брумол - Филаделфия, Маргарита Здравкова Велева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.10.2011 в 18:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол