Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1425-МИ
София, 27.01.2015

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „Демократи за силна България” за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Демократи за силна България", подписано от представляващия и председател на партията Радан Миленов Кънев, подадено чрез пълномощника Николай Амвросиев Христов, заведено под № 6 на 27 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; решение от 30.07.2013 г. СГС - ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-12 от 26.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно в полза на Николай Амвросиев Христов; образец от подписа на Радан Миленов Кънев; уведомление за длъжностните лица, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията в предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Демократи за силна България" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 27.01.2015 в 20:39 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол