Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1428-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, назначена с Решение № 236-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-795/28.10.2011 г. от Георги Иванов Икономов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Банско, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Адриана Стефанова Мелниклийска да бъде преназначен Христина Спасова Валеюва, досегашен заместник-председател, а на нейно място да бъде назначен Валери Димитров Мечев.. Към предложението са приложени: заявление от Адриана Стефанова Мелниклийска за освобождаването й като председател на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валери Димитров Мечев; пълномощни от Бойко Методиев Борисов на Костадин Върбанов Хаджигаев и пълномощно от Костадин Върбанов Хаджигаев от Георги Иванов Икономов..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Адриана Стефанова Мелниклийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Христина Спасова Валеюва, ЕГН ..., досегашен заместник-председател, и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Валери Димитров Мечев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол