Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1430-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК „Синята коалиция” срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 на ОИК – Велинград

Постъпила е жалба вх. № М-957/19.10.2011 г. от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК "Синята коалиция" срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 г. на ОИК - Велинград, с което са оставени без уважение жалбите й за наличието на нарушения по чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс от страна на Александър Гагов, кандидат за кмет на община Велинград, издигнат от КП „Заедно за Велинград". В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Жалбата пред ЦИК е подадена в срок и допустима, но разгледана по същество неоснователна.
Жалбоподателят твърди, че поставените на бул. „Съединение" № 202, както и на строежа на културния дом в гр. Велинград агитационни материали, издигнати от КП „Заедно за Велинград" не съдържат информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, както е предвидено в разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс, тя да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. По жалбата не се спори, че първоначално върху тези агитационни материали не е имало изобщо поставена такава информация, но след предприетото от жалбоподателката сезиране ОИК - Велинград, е задължила политическата сила, която е поставила агитационните материали да ги приведе в съответствие с изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК и че към настоящия момент това действително е било сторено. Същевременно обстоятелството, че агитационните материали са поставени в имоти частна собственост се явява пречка ОИК да извърши непосредствена проверка дали поставеният върху тях надпис действително е с предписаната от законодателя големина на буквите, изчислена до абсолютната математическа точност, както изисква жалбоподателят. За да се изпълни предписаното от законодателя изискване по чл. 134, ал. 2 от ИК е достатъчно надписът „купуването и продаването на гласове е престъпление" да е изписан в агитационния материал ясно и видимо за всички трети лица, което обстоятелство в настоящия случай е спорно по жалбата. Предвид изложеното ЦИК, намира че поставените от КП „Заедно за Велинград" са в съответствие с изискванията на закона - чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс, поради което и жалбата срешу решението на ОИК - Велинград, се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК „Синята коалиция", срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 на ОИК - Велинград като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол