Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1431-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Йордан Георгиев Стойков срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК – Севлиево, област Габрово

Постъпила е жалба с вх. № 2526 от 29.10.2011 г. от Йордан Георгиев Стойков, срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, с които е направена промяна в състава на секционни избирателни комисии по предложение на политически партии. Жалбата е подадена от Йордан Георгиев Стойков в качеството му на кандидат за кмет и общински съветник, издигнат от местна коалиция „Демократична левица".
В жалбата се твърди, че цитираните решения са неправилни и незаконосъобразни, поради това, че промяната в състава на СИК е направена след изтичане на преклузивния срок по чл. 34, ал. 1 от ИК; не е спазена процедурата по чл. 34 от ИК, доколкото новите членове не са били предложени от партиите на консултациите при кмета на общината; назначени са членове на СИК, които са били избрани за общински съветници, с което е нарушена разпоредбата на чл. 17 от ИК.
ЦИК намира, че жалбата е подадена в срок, но от лице без правен интерес, поради което се явява недопустима. Съгласно чл. 34 от ИК съставът на секционните избирателни комисии се определя по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент. Те са тези, които имат правен интерес от обжалване на решенията на ОИК по отношение състава на СИК.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Йордан Георгиев Стойков - кандидат за кмет и общински съветник в община Севлиево, срещу решение № 203 от 27.10.2011 г. и решения № 206, 207, 208 и 211 от 28.10.2011 г. на ОИК - Севлиево, област Габрово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол