Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1433-МИ
София, 28.01.2015

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 468 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени за 15 март 2015 г., както следва:

 

І. Хартиените бюлетини за гласуване

Кметът на община Сърница (Общинската администрация) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК)/Общинската избирателна комисия (ОИК). Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. В договора за възлагане отпечатването на бюлетините общинската администрация може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата на БНБ до общината. Общинската администрация съвместно с Общинската избирателна комисия (ОИК) организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.

Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.

Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

 

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се възлага от общинската администрация. Общинската избирателна комисия съгласува предоставена от общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат, съгласно § 3, ал.1 от ДР на ИК.

1. Протоколи, респ. чернови на протоколи на СИК и ОИК, бланка - чернова за отчитане на преференции и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК)

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК.

2. Печати на СИК, печата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК, пликове за протоколи на СИК, други книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., други материали - торби, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за ккопирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с Решение № 1408-МИ от 20.01.2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

Изработването на печата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се извършва по утвърдени с решение № 1407-МИ от 20 януари 2015 г. на ЦИК форма и реквизити.

Пликове за протоколи на СИК - доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 и 2014 г., като при нужда кметът на общината съгласувано с областния управител осигурява необходимата техника и консумативи за нея.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени от ЦИК размер, форма и материал.

Други книжа и материали се доставят по възлагане от общинската администрация, съгласувано с решение на ОИК.

 

ІІІ. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали възложителят може за предвиди в договорите да бъде възложена и доставката (и/или съхранението) на книжата и материалите, съгласувано с ОИК.

ІV. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ОИК.

V. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Общинската избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

VІ. Общинската администрация уведомява своевременно ЦИК и ОИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

VІІ. Дейностите по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. се извършват от общинската администрация при взаимодействие с ОИК, като съгласуването и приемането на решения се извършва в оперативен порядък.

VІІІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.01.2015 в 21:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол