Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1433-ПВР/МИ
София, 29.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-784/25.10.2011 г. от Десислава Йонкова - председател на ОИК - Велико Търново, и Йордан Петров - секретар на ОИК - Велико Търново, с което в ЦИК е изпратена молба от Паскал Паскалев Паскалев за освобождаването му като член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Допълнително в ЦИК са постъпили: предложение от Христо Димитров Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за замяна на Паскал Паскалев Паскалев с Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, като член на ОИК - Велико Търново; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Росица Димитрова Динева-Карабаджакова; пълномощно на името на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Паскал Паскалев Паскалев, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.10.2011 в 20:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол