Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1437-ПВР
София, 30.10.2011

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната

Постъпили са предложения от 29.10.2011 г. за промени в СИК извън страната.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Севда Юлианова Младенова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Мехмедали Мюмюн Мехмед, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Юзджан Зюлкюф Юмер, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Рефие Исмаил Байлур, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Райко Илиев Пепеланов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Буюккаръщъран, Тодор Миланов Николов, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Невена Харалампиева Йовчева, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700119, Турция, Измир, община Сарнъч, Светла Боянова Илиева, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Захари Генадиев Иванов, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700108, Турция, Бабаески, Йордан Благоев Тодоров, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Румен Тодоров Попов, ЕГН ...
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Джелил Исмаил Хасан, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700140, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан, Владимир Пламенов Доровски, ЕГН ...
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Десислава Иванова Петкова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700136, Турция, Чорлу - кв. Хавузлар, Кирил Ангелов Апостолов, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.10.2011 в 11:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол