Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-ПВР/МИ
София, 03.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-6 от 02.02.2015 г. от Милен Асенов Манолов упълномощен представител на Коалиция „Коалиция за България", за назначаването на Валерий Петров Янков за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, на мястото на Ани Борисова Георгиева, освободена с Решение № 1415-ПВР/МИ от 22 януари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; решение № 2 от 01.08.2014 г. за избор на нов представител и представляващ Коалиция „Коалиция за България", пълномощно изх. № 1299 от 15.08.2014 г. от представляващия Коалиция „Коалиция за България" в полза на Милен Асенов Манолов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Валерий Петров Янков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.02.2015 в 20:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол