Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 144-ЕП
София, 11.04.2014

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Янаки Ганчев Ганчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Янаки Ганчев Ганчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав:1. Веселин Митков Панчугов, 2. Георги Иванов Георгиев и 3. Драгомир Георгиев Каранешев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 7 на 10.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение за създаване на Инициативен комитет и решение за определяне на Веселин Митков Панчугов за представляващ инициативния комитет за издигане кандидатурата на Янаки Ганчев Ганчев за кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

2. Нотариално заверени образци от подписите на тримата членове на инициативния комитет.

3. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 3 броя.

4. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 3 броя.

5. Платежно нареждане (вносна бележка) от Банка Пиреос, клон „Подуене" за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

6. Рамков договор за платежни услуги, откриване и водене на платежна сметка от Банка Пиреос АД от 8 април 2014 г. на името на инициатиавния комитет за издигане на Янаки Ганчев Ганчев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

7. Име и длъжноста на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания - Веселин Митков Панчугов - представляващ и председател.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Веселин Митков Панчугов, ЕГН ...

2. Георги Иванов Георгиев, ЕГН ...

3. Драгомир Георгиев Каранешев, ЕГН ...

за издигане на Янаки Ганчев Ганчев, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 11.04.2014 в 20:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол