Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1440- МИ
София, 03.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-49 от 03.02.2015 г. от Геновева Русева Дъбова, с което заявява желанието си да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й като член на ОИК - Сърница, по лични причини.

Към заявлението са приложени: предложение от коалиция „Патриотичен фронт - НФСФ и ВМРО", представлявана от Кемал Зекиров Трампов, с което се предлага на освободеното място от Геновева Русева Дъбова да бъде назначена Мехрем Халилова Шлянгова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие на уверение за завършено висше образование от Философския факултет на ЮЗИ „Неофит Рилски" - Благоевград.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Геновева Русева Дъбова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сърница, област Пазарджик, Мехрем Халилова Шлянгова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.02.2015 в 20:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол