Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1442 -МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 – Пловдив и Радио Пловдив в новите избори в община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 196, ал. 3, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив на регистрираните в ОИК за участие в новите изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

 

1. Общинската избирателна комисия - Сърница, провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив.

2. Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

3. Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив предоставят общо по не по-малко от 60 минути телевизионно и радио време за диспути между представителите на партиите, коалициите местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на Регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

 

Процедура:

4. Жребият се води от председателя на ОИК - Сърница. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председателя или секретаря.

5. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК".

6. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или наименованието на инициативния комитет („ИК") с имената на независимия кандидат, регистрирани пред ОИК поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партия, на коалицията или местната коалиция се записва така, както е посочено в заявлението й за регистрация. Кутията се обозначава с надпис „Партии, коалиции и независими кандидати".

7. Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

8. Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „Партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати" последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията, местната коалиция или инициативен комитет в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

9. Резултатът от проведения жребий се обявява с решение на ОИК по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.

10. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати, представители на регионален телевизионен център БНТ 2 - Пловдив, и Радио Пловдив и на представители на средствата за масово осведомяване.

11. Тегленето на жребия да се извърши не по-късно от 10 февруари 2015 г. (31 дни преди изборния ден). Датата и часът се оповестяват от ОИК с решение.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол