Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1443-ПВР/МИ
София, 05.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-2 от 03.02.2015 г. от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в състава на ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Николова Гачева- секретар на ОИК, да бъде назначен Георги Василев Гачев.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Николова Гачева за освобождаването й като секретар на ОИК - Родопи; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Георги Василев Гачев; копие от диплома за завършено висше образование на Георги Василев Гачев; пълномощно в полза на Иванка Петкова Петкова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Николова Гачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Георги Василев Гачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.02.2015 в 18:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол