Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 146-ПВР/МИ
София, 10.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Долна баня, Софийска област, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-19 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Долна баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Явор Йорданов Саздов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Славка Иванова Кръстева

 

СЕКРЕТАР:

Елена Атанасова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

София Димитрова Янкулова

 

 

Евгения Димитрова Свиленова

 

 

Бончо Петров Бончев

 

 

Ангел Боянов Христов

 

 

Костадин Красимиров Тодоров

 

 

Ваня Йорданова Реданска-

Троянска

 

 

Николина Иванова Кьосева

 

 

Светлана Кирилова Ласкова

 

 

Любомир Иванов Драганов

 

 

Соня Пильова Костова

 

 

Светла Мирчова Стоименова

 

 

Светла Дечкова Петрова

 

 

Ангелина Стефанова Драганова

 

 

Христо Стефанов Бояджиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.08.2011 в 21:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол