Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1471-НС
София, 24.03.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. и националния референдум на 27 януари 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № НС-14-11 от 17.03.2015 г. от кмета на община Аврен, област Варна, за разрешаване на достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. и националния референдум, произведен на 27.01.2013 г., във връзка с процедурите по предаване на отдел „Държавен архив" - гр. Варна, на изборните книжа и материали

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва по решение на ЦИК.

Съгласно т. 1, изр. последно от Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им, предвид което ЦИК преценява, че следва да се укаже на общинската администрация на община Аврен, че срокът по цитираното решение за съхранение на книжата и материалите от произведения национален референдум не е изтекъл.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 18 и т. 19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г., решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., само с цел предаване на отдел „Държавен архив" - Варна, в изпълнение на Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК.

Указва на кмета на община Аврен, че съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. срокът за съхранение на книжата и материалите от произведения национален референдум не е изтекъл.

Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на кмета, представители на общинската администрация.

За отваряне на помещението и извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. и изискванията на Закона за държавния архивен фонд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.03.2015 в 16:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол