Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1474-ПВР/МИ
София, 02.04.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 25.03.2015 г. от Здравко Димитров Димитров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Пловдив, за назначаването на Катя Емилова Добрева и Невена Ленкова Иванова за членове на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева, освободени с Решение № 1459-ПВР/МИ от 25 февруари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 от ИК - 2 бр.; копия от дипломите за завършено висше образование - 2 бр.; пълномощни № КО-Г-031 от 18.05.2010 г. и № КО-Г-038 от 06.11.2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Катя Емилова Добрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Невена Ленкова Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.04.2015 в 15:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол