Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1480-НС
София, 28.04.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № ЦИК-00-449 от 22.04.2015 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област София-град за разрешаване на достъп до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., с местонахождение 51 СОУ „Елисавета Багряна", ул. „Софийски герой" № 28; 93 СОУ „Александър Теодоров Балан", ул. „Гео Милев" № 32; 132 СОУ „Ваня Войнова", бул. „Цар Борис ІІІ" № 128.

Искането за отваряне на помещенията възниква във връзка с архивирането и унищожаването на книжата и материалите от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г. и предаването на подлежащите на архивиране книжа на Държавна агенция „Архиви".

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, т. 18 и т.19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения с местонахождение 51 СОУ „Елисавета Багряна", ул. „Софийски герой" № 28; 93 СОУ „Александър Теодоров Балан", ул. „Гео Милев" № 32; 132 СОУ „Ваня Войнова", бул. „Цар Борис ІІІ" № 128, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., за да бъде извършено архивирането и унищожаването на книжата и материалите от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., и предаването на подлежащите на архивиране книжа на Държавна агенция „Архиви".

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на областния управител представители на областната администрация.  

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се приложи редът съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.04.2015 в 23:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол