Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1481-ПВР/МИ
София, 05.05.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-21/28.04.2015 г. от Иван Методиев Иванов - упълномощен представител и общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Велики Преслав, за назначаването на Румяна Боянова Митева за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, на мястото на Ваня Илиева Пенева, освободена с Решение № 1479-ПВР/МИ от 21 април 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Боянова Митева; пълномощно № КО-Г.035 от 19.07.2011 г. и пълномощно № 1/22.07.2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Велики Преслав, област Шумен, Румяна Боянова Митева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.05.2015 в 17:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол