Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485
София, 19.05.2015

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер“

На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 14, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 101а - 101ж от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на комисията от възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията - хотелски резервации, настаняване и трансфер" Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКРИВА процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 101а - 101ж от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на ЦИК, служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията - хотелски резервации, настаняване и трансфер".

ОДОБРЯВА поканата и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП.

Определя за отговорно лице по приемане на документите за участие - Николай Желязков, главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация" на Централната избирателна комисия, като същият следва да публикува публичната покана в регистъра на АОП, както и в профила на купувача в сайта на ЦИК и да подготви и организира изпращането на съобщение до средствата за масово осведомяване.

Настоящото решение да се доведе до знанието на заинтересуваните лица за сведение и изпълнение от директора на Дирекция „Администрация" на ЦИК.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.05.2015 в 18:24 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол