Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-ЕП
София, 02.06.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместване в същото помещение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-06-13 от 01.06.2015 г. от кмета на община Мъглиж, област Стара Загора, за отваряне на помещението, с искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместване в същото помещение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г..

Искането е във връзка с Решение № 1487-ЕП от 26.05.2015 г. на ЦИК и поради необходимостта от продължителен ремонт на помещението, в което са се съхранявали изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Съгласно Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК достъпът до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и във връзка с т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместването в същото помещение на изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., да се осъществи по реда на т. 24 и 25 от Решение на ЦИК № 825-НС от 3 септември 2014 г., като изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборни книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.06.2015 в 18:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол