Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1493-ПВР/МИ
София, 09.06.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-12/06.03.2015 г. от ОИК - Павел баня, в което се съдържа предложение от Христо Георгиев Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Стара Загора, за назначаването на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска за членове на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, на мястото на Анелия Георгиева Станчева и Антоанета Гочева Тенева, освободени с Решение № 1490-ПВР/МИ от 5 юни 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 2 бр.; копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска; пълномощно № 009 от 23.07.2011 г.

Централната избирателна комисия приема, че са налице изискванията на чл. 80 и 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Вилиана Костадинова Цонева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Мариана Милева Скринска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.06.2015 в 18:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол