Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1499-ПВР/МИ
София, 02.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Шумен, област Шумен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-191 от 30.06.2015 г. от Гергана Христова Великова-Ценова - председател на ОИК - Шумен, с което заявява желанието си да бъде освободена като председател на ОИК - Шумен, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Шумен, се установи, че с Решение № 432-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК Гергана Христова Великова-Ценова е назначена за председател на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Шумен, област Шумен, Гергана Христова Великова-Ценова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.07.2015 в 15:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол