Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-ПВР/МИ
София, 02.07.2015

ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК – Никопол, област Плевен

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-198 от 01.07.2015 г. от Полина Дончева Стефанова - председател на ОИК - Никопол, с която се обективира искане за прекратяване предсрочно на пълномощията й и освобождаване от състава на общинската избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Никопол, се установи, че с Решение № 187-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Полина Дончева Стефанова е назначена за председател на комисията.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Никопол, област Плевен, Полина Дончева Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.07.2015 в 15:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол