Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1505-ПВР/МИ
София, 10.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-32/08.07.2015 г. от Здравко Димитров Димитров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" -област Пловдив, за назначаването на Светла Петрова Тончева за член на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Таня Георгиева Гитева, освободена с Решение № 1501-ПВР/МИ от 2 юли 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Светла Петрова Тончева

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Светла Петрова Тончева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.07.2015 в 23:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол