Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1529-МИ
София, 13.12.2011

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г., изменено с Решение № 1018-ПВР/МИ от 1 октомври 2011 г. на ЦИК за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19 и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 101, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 281, чл. 284, § 1, т. 13,  § 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В раздел І „Застъпници", точка 2 се заличава.

2. В раздел ІІ „Наблюдатели", в т. 10, след буква „б" се добавя следният текст: „Българските неправителствени организации, които са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., запазват регистрацията си. Издадените до 30 октомври 2011 г. от Централната избирателна комисия удостоверения на наблюдателите са валидни и за новите и частични избори".

3. В раздел ІІ „Наблюдатели", точка 11 придобива следното съдържание:

„11. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове като наблюдатели в новите и частични избори за общински съветници и кметове, представят в ЦИК нарочно заявление, в което посочват:

- наименование на неправителствената организация;

- лицето/лицата, което/които представлява/т неправителствената организация;

- седалище и адрес на управление;

- телефон за връзка и лице за контакт."

4. В раздел ІІ „Наблюдатели", в точка 12 текстът „за президент и вицепрезидент на Република България - 17.06.2011 г." се заличава.

5. В раздел ІІ „Наблюдатели", точка 13 придобива следното съдържание:

„13. За новите избори на 11 март 2012 г. документите се подават не по-късно от 8 март 2012 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.".

6. В раздел ІІ „Наблюдатели", в точка 17 текстът „на 23 октомври 2011 г. и № 24 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." се заличава.

7. В раздел ІІ „Наблюдатели" в точка 18, буква „г" текстът „на 23 октомври 2011 г. и приложения № 69 и  № 71 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." се заличава.

8. В раздел ІІ „Наблюдатели" в точка 18, буква „д" се заличава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.12.2011 в 09:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол