Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-МИ
София, 21.08.2015

ОТНОСНО: възражения от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпили са възражения с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г.

С възраженията срещу постановените решения се изразява несъгласие с тях. Иска се преразглеждане на оспорваните решения на ОИК - Горна Малина.

Възраженията са подадени в срок, разгледани по същество са неоснователни. В тях липсват мотиви в какво се съдържа неправилността на решенията на ОИК, които се оспорват.

Видно от представената преписка от ОИК - Горна Малина, с решение № 108 от 29.06.2015 г. комисията е оставила без разглеждане сигнал вх. № 010 от 31.03.2015 г., тъй като със същия е била поискана незабавна проверка на общински съветници, която е от компетентността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С решение № 109 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г., тъй като не е от компетентността на комисията.

С решение № 110 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане обръщение към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., тъй като в него се съдържат въпроси, които не попадат в правомощията на ОИК съгласно чл. 87 от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия приема, че възраженията са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., като неоснователни.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.08.2015 в 16:15 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол