Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1536-ПВР/МИ
София, 15.12.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-818/30.11.2011 г. от Георги Димитров Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Кресна, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Елена Спасова Андреева-Тасева да бъде преназначена досегашния член на комисията Снежанка Григорова Стоева, а на мястото на заместник-председателя на комисията Йорданка Цветанова Павлова да бъде преназначена досегашния член на комисията Евелина Дичова Иванова. Към предложението са приложени: заявления от Елена Спасова Андреева-Тасева и Йорданка Цветанова Павлова за освобождаването им като председател и заместник-председател на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Елена Спасова Андреева-Тасева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 15.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Йорданка Цветанова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Снежанка Григорова Стоева, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Евелина Дичова Иванова, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.12.2011 в 20:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол