Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1538-ПВР/МИ
София, 15.12.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Искър, област Плевен, назначена с Решение № 364-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-821 от 05.12.2011 г. от Борис Иванов Борисов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Плевен, за промяна в ОИК - Искър, област Плевен. Предлага се на мястото на председателя на комисията Павлина Александрова Димитрова да бъде назначен Юли Стойнов Ангелов. Към предложението са приложени: молба от Павлина Александрова Димитрова да освобождаването й като председател на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Юли Стойнов Ангелов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Искър, област Плевен, Павлина Александрова Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Искър, област Плевен, Юли Стойнов Ангелов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.12.2011 в 20:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол