Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1539-МИ
София, 15.12.2011

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 4 и 5, чл. 40, 41, 42, чл. 45, ал. 2, чл. 46, 47, чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 50 - 54, чл. 62 - 65, чл. 176, ал. 2, чл. 203, ал. 3, чл. 280 и чл. 284 във връзка с § 1, т. 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 470-МИ от 23 август 2011 г. на ЦИК с изключение на посочените в него дати, като:

а) в т. 1, т. 8.1. и т. 9.1. датата „23 октомври 2011 г." се заличава;

б) в т. 4.1., т. 5.1, буква „в", т. 6.1., буква „б", т. 6.2., буква „г", т. 8.1., букви „а" и „б", т. 9.1., букви „а" и „б"изразът „23 октомври 2011 г. включително (изборния ден)" се заменя с израза „изборния ден включително";

в) в т. 4.1., т. 5.1., букви „г", „д", т. 6.1., буква „д", т. 8.1., букви „а" и „б", т. 9.1., буква „б" и т. 16, буква „а" изразът „22.06.2011 г. включително (4 месеца преди изборния ден)" се заменя с „дата 6 месеца преди изборния ден";

г) в т. 7.1, буква „б" изразът „през последните 4 месеца" се заменя с „през последните 6 месеца";

д) в т. 5.1., буква „г" и т. 16, буква „а" изразът „08.10.2011 г. включително (14 дни преди изборния ден)" се заменя с израза „14 дни преди изборния ден";

е) в т. 6.1., буква „ж", т. 8.1., буква „б", т. 9.1., буква „б", т. 12.1. и т. 12.2 изразът „12.09.2011 г. включително (40 дни преди изборния ден)" се заменя с израза „40 дни преди изборния ден";

ж) в т. 7.1., букви „а" и „б" изразът „22.09.2011 г. включително (30 дни преди изборния ден)" се заменя с израза „30 дни преди изборния ден";

з) в т. 13.1. и т. 13.2. изразът „27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден)" се заменя с израза „25 дни преди изборния ден";

и) в т. 14 изразът „28.08.2011 г. включително (55 дни преди изборния ден" се заменя с израза „55 дни преди изборния ден";

к) в т. 24.2. изразът „15.10.2011 г. включително (7 дни преди изборния ден" се заменя с израза „7 дни преди изборния ден";

л) в т. 26.2. изразът „17.09.2011 г. включително (35 дни преди изборния ден)" се заменя с израза „35 дни преди изборния ден".

2. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове избирателите, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са били включени в избирателните списъци част ІІ за предшестващите избори за общински съветници и/или кметове, се вписват автоматично в избирателния списък част ІІ за произвеждане на последващ нов или частичен избор, без да подават декларация по чл. 63, ал. 1 от ИК.

3. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които веднъж са били включени в избирателния списък за произвеждане на избори за общински съветници и/или кметове подават нова декларация до общинската администрация само при промяна на някое от декларираните обстоятелства при първичното им вписване в избирателния списък. Декларациите се съхраняват в съответната общинска администрация до следващите избори за общински съветници и кметове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.12.2011 в 20:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол