Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1539-ПВР/МИ/НС
София, 25.08.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-2 от 13.08.2015 г. на ЦИК от Ради Минчев - кмет на община Перущица, област Пловдив, за отваряне на запечатано помещение, намиращо се на приземния етаж в административната сградата на общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с процедурите по предаване на изборните книжа и материали на отдел „Държавен архив" - гр. Пловдив.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. и Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК в присъствието на определените по съответния ред длъжностни лица.

Съгласно т. 1, изр. 2 от Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК книжата и материалите от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. се съхраняват до следващите избори от същия вид, предвид което ЦИК следва да укаже на общинската администрация - Перущица, че срокът за съхранение на книжата и материалите от същите избори не е изтекъл.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. и решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение, намиращо се на приземния етаж в административната сградата на община Перущица, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., само с цел предаване на книжата и материалите от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.на отдел „Държавен архив" - гр. Пловдив, в изпълнение на Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК.

Указва на кмета на община Перущица, че съгласно Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК срокът за съхранение на книжата и материалите от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. не е изтекъл.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г., да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация, а относно съхраняваните изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се осъществи в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

Предаването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 12 май 2013 г. на отдел „Държавен архив" - гр. Пловдив, да се извърши под контрола на определените с решението на ОИК членове, както и на определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се приложи редът съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 25.08.2015 в 13:54 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол