Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1543-МИ
София, 20.12.2011

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 137 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г. се прилага съответно Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 3 на решението датата „15 октомври 2011 г." се заменя с датата „3 март 2011 г.";

б) в т 3, буква „б" на решението датата „21 юни 2011 г." се заменя с датата „6 декември 2011 г.", а изразът в скобите се заменя с израза „датата на обнародване в „Държавен вестник" на укази № 234, 235, 236, 237, 238 и 239 от 24 ноември 2011 г. на Президента на Република България - бр. 96 от 2011 г.".

Агенциите, получили разрешение от ЦИК за извършване на социологически проучвания в деня на изборите на 23 октомври 2011 г. по реда на т. 3 от Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., представят в ЦИК само заявление с приложено удостоверение за актуално състояние, издадено след 6 декември 2011 г.;

в) в т. 4 от решението датата „18 октомври 2011 г." се заменя с датата „6 март 2011 г.";

г) в т. 5 от решението датата „20 октомври 2011 г." се заменя с датата „8 март 2011 г.".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.12.2011 в 23:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол