Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1549-ПВР/МИ
София, 20.12.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-828/19.12.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаването на Елена Костадинова Ташкова за председател на ОИК - Каварна. Към предложението са приложени: молба и заявление от Галя Димитрова Иванова за освобождаването й като председател на ОИК - Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Елена Костадинова Ташкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Галя Димитрова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 1.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Елена Костадинова Ташкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.12.2011 в 23:33 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол