Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 28.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", подписано от Йордан Кюмюрджиев - председател, и Евелин Парасков - заместник-председател, представляващи партията, заведено под № 2 на 25 август 2015 г. в регистъра на ЦИК на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. В заявлението са посочени и имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-10 състав, по ф.д. № 165/2011 г.;

2. Декларации - образци от подписите на представляващите партията;

3. Декларация - образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-392 от 14.08.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение с № С69528 от 11.08.2015 г. от Централна кооперативна банка АД, клон Пловдив - България, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6930 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Решение, взето с протокол № 21 от 12.08.2015 г. на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", за участие на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" в изборите за общински съветници и за кметове и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия;

8. Нотариално заверено пълномощно от Йордан Кюмюрджиев - председател на партията, в полза на Веселин Иванов Козарев с изрично право да подпише и подаде заявление до Централната избирателна комисия за регистрация на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ".

От протокол с вх. № МИ-04-03-34 от 28 август 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2015 в 23:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол