Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1558
София, 28.08.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., частични избори за кмет на община Варна на 30 юни и 7 юли 2013 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-9 от 24.08.2015 г., МИ-14-9 от 26.08.2015 г. и писмо по електронната поща от 27.08.2015 г. от Георги Недев - кмет на район „Одесос" - Варна, за разрешаване на достъп до помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., частични избори за кмет на община Варна на 30 юни и 7 юли 2013 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел изваждане на неизползваните бюлетини и пренареждане на торбите на СИК.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Отварянето на чували, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. следва да се извърши след изборите (25 октомври 2015 г.) при спазване на Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК и изискванията на Закона за националния архивен фонд.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 15 и 16 от Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г., т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г., Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., частични избори за кмет на община Варна на 30 юни и 7 юли 2013 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с цел пренареждане на торбите на СИК и освобождаване на място.

Достъпът до помещението да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на кмета на общината представители на общинската администрация и на ОИК.

Достъпът до помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори, да се осъществи по реда на т. 13 и 14 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 15 и 16 от Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г., т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г., Решение № 1392 и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. и изискванията на Закона за националния архивен фонд.

След отваряне на помещенията и изваждане на неизползваните бюлетини и пренареждане на торбите на СИК последните задължително се запечатват с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печат, върху който е поставен уникален знак.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.08.2015 в 18:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол