Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1559-МИ
София, 28.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от Димитър Александров Митев, упълномощен от Александър Трифонов Томов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 25 август 2015 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-377 от 12.08.2015 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. удостоверение изх. № 8048-419 от 17.08.2015 г. на „Инвестбанк" АД, ФЦ София - Централен, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 5572 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Димитър Александров Митев;

8. Нотариално заверено пълномощно от Александър Трифонов Томов - председател на партията, в полза на Димитър Александър Митев да представлява ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" (БСД) пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Българска Социалдемокрация".

От протокол с вх. № МИ-04-03-37 от 28 август 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Българска Социалдемокрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2015 в 23:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол