Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1563-МИ/НР
София, 29.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-254 от 28.08.2015 г. от кмета на община Провадия, област Варна, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Провадия.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие за разпределение на местата в състава между участвалите в консултациите политически партии и коалиции, включително и на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Провадия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефка Стоянова Пейчева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Петрова Николова
СЕКРЕТАР: Тодорка Николова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Иванова Боева
  Керанка Георгиева Габровска
  Галина Георгиева Стоянова
  Росица Хинева Петрова
  Виолета Асенова Мишкова
  Женя Тодорова Милкова
  Росица Тодорова Стоянова
  Кремена Веселинова Василева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиевa

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.08.2015 в 21:02 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол