Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1619-ПВР/МИ
София, 10.02.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-832/23.12.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за промяна в ОИК - Столична община, област София-град. На мястото на Наталия Илиева Стоянова - член на ОИК, да бъде назначен Антон Иванов Арнаудов. Към предложението са приложени: заявление от Наталия Илиева Стоянова за освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Иванов Арнаудов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Наталия Илиева Стоянова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Антон Иванов Арнаудов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.02.2012 в 12:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол