Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1630-МИ
София, 20.02.2012

ОТНОСНО: отказ за допускане на политическа партия „РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Захари Петров Петров, заведено под № 13 на 20 февруари 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г. с Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник" № 6 от 20.01.2012 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.02.2012 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 981/1990 г. и удостоверение № 48-00-177 от 17.02.2012 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 106-МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 65 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

В заявлението се иска регистрация за участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, а видно от Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България насроченият на 22 април 2012 г. избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, е нов.

Крайният срок за подаване на заявление за допускане до участие в новия избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в общите избори, е 6 февруари 2012 г. - 75 дни преди изборния ден (чл. 89, ал. 1 от ИК).

Предвид изложеното и обстоятелството, че срокът за подаване на заявление по чл. 89, ал. 1 от ИК е изтекъл на 6 февруари 2012 г., а документите са подадени на 20 февруари 2012 г., и се иска допускане до участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, ал. 8, чл. 284 и чл. 90, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДОПУСНЕ политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в новия избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 22 април 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.02.2012 в 09:46 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол