Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1632-ПВР/МИ
София, 20.02.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Хаджидимово, област Благоевград, назначена с Решение № 139-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-843/20.02.2012 г. общинското ръководство на ПП „ГЕРБ" - Хаджидимово, подписано от председателя Кирил Пасков, за промени в ОИК - Хаджидимово, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Ангел Николов Ангелов да бъде назначена Иван Петров Шопов. Към предложението са приложени: заявление от Ангел Николов Ангелов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иван Петров Шопов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Хаджидимово, област Благоевград, Ангел Николов Ангелов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Хаджидимово, област Благоевград, Иван Петров Шопов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.02.2012 в 09:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол