Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1640-МИ
София, 20.02.2012

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11, чл. 90, ал. 1 и 4, чл. 279, ал. 1 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК, за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 28-МИ от 14 юли 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 1 изразът „изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г." се заменя с „частични или нови избори за общински съветници и кметове";

б) в т. 4, буква „а", второто тире се заличава;

в) точка 4 става т. 5 и в нея думите „11.08.2011 г. включително" и скобите се заличават , а след думите „72 дни преди изборния ден" се добавя „съгласно хронограмата, утвърдена за съответния избор";

г) точка 5 става т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.02.2012 в 09:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол